การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มีวันที่และเวลา

การทดสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มีวันที่และเวลา เป็นกระบวนการที่หลากหลายและมีเป้าหมายที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องและปลอดภัยของข้อมูลPg Slotที่มีการบันทึกวันที่และเวลา. การทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าระบบสามารถบันทึกวันที่และเวลาของข้อมูลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งการตรวจสอบว่าระบบสามารถจัดการการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มีวันที่และเวลาได้อย่างถูกต้อง.

นาญากรรมการทดสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีวันที่และเวลา รวมถึง:

 1. การบันทึกข้อมูล:
  • ทดสอบการบันทึกข้อมูลที่มีวันที่และเวลาในฐานข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลPg Slot เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลถูกบันทึกและมีการจัดเก็บวันที่และเวลาที่ถูกต้อง.
 2. การแก้ไขข้อมูล:
  • ทดสอบการแก้ไขข้อมูลที่มีวันที่และเวลา โดยตรวจสอบว่าการแก้ไขถูกต้องและทำให้ข้อมูลPg Slotสอดคล้องกับวันที่และเวลาปัจจุบัน.
 3. การลบข้อมูล:
  • ทดสอบการลบข้อมูลPg Slotที่มีวันที่และเวลา โดยตรวจสอบว่าข้อมูลถูกลบออกจากระบบและไม่สามารถเข้าถึงได้หลังจากการลบ.
 4. การจัดเก็บข้อมูลในอนาคต:
  • ทดสอบการจัดเก็บข้อมูลPg Slotในอนาคต โดยตรวจสอบว่าข้อมูลถูกจัดเก็บและสามารถเรียกดูได้ในล่วงหน้า.
 5. การป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล:
  • ทดสอบการป้องกันการปลอมแปลงข้อมูลPg Slotที่มีวันที่และเวลา โดยตรวจสอบว่าระบบสามารถตรวจจับและป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต.
 6. การจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลง:
  • ทดสอบการจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงPg Slot โดยตรวจสอบว่าระบบสามารถบันทึกประวัติและเครื่องมือในการตรวจสอบประวัติมีความสมบูรณ์.
 7. การทดสอบกรณีทดสอบแสดงผล:
  • ทดสอบกรณีทดสอบเพื่อตรวจสอบการแสดงผลข้อมูลPg Slotที่มีวันที่และเวลาในอินเตอร์เฟซผู้ใช้.

การทดสอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลPg Slotที่มีวันที่และเวลาเป็นส่วนสำคัญของการตรวจสอบความเชื่อถือและประสิทธิภาพของระบบในการจัดการข้อมูลที่มีข้อมูลวันที่และเวลา.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *